Funcionament assembleari!

 

Les persones son molt diverses i el com s’impliquen, formar part de les accions i participar, també pot variar. Treballarem en varis d’aquests nivells de participació de manera simultània, entenent que la gent pot participar de variades maneres, cadascú on es senti còmode:

Informació: S’ofereix a les persones adolescents i joves informació d’una manera continuada sobre temes del seu interès per a que puguin contar amb elements de judici per generar opinions o propostes.

Consulta: Tenen la possibilitat d’escollir entre més d’una opció mitjançant un sistema de votació.

Opinió: Se’ls pregunta per les seves opinions sobre elements concrets per a tenir-les en compte abans d’emprendre accions, servint aquesta com a un diagnòstic de la realitat.

Realitzar propostes: S’afavoreix el plantejament de propostes i idees per a que siguin les joves qui plantegin les diferents opcions.

Gestió compartida: Les propostes es generen, es gestionen i s’avaluen de manera compartida entre joves i persones adultes o professionals.

Autogestió: Les joves generen propostes, cerquen finançament, gestionen i avaluen de manera autònoma.

Aquest últim nivell no és quelcom que s’atorgui o cedeixi, és quelcom que es pren, que es decideix de manera voluntària, un acte de pròpia determinació. Aquest projecte vol que que les persones participants siguin el més autònomes possibles en un futur, fins arribar a la seva plena autogestió. Treballem doncs en tots aquells processos per dotar-les d’experiència i eines, però en tot cas l’autogestió serà una fita que elles mateixes assoliran, si ho fan, en el context i situació que elles decideixin.

És important considerar que la participació es desenvolupa a diferents nivells i que és necessari anar passant per diferents fases per a que aquesta sigui efectiva. Un grup de joves no passarà, en principi, d’un dia per l’altre, d’estar assegut a casa seva o en un banc en una plaça aparentment sense fer res a formar una associació autogestionada. Participar requereix d’un procés i d’un recorregut que s’ha de viure ja que no naixem programades per formar part d’iniciatives participatives. Per aquest motiu, també és necessària una educació per la participació que faciliti recursos i eines per poder formar part d’un procés.