Càpsula: Identitat Digital i recerca de feina

Arrel de la col·laboració amb la Fundació Surt, avui portarem a terme una càpsula introductòria a la recerca de feina i la identitat digital.

Aquest el el guió de la sessió amb el enllaços als recursos online:

Guió de la sessió:

1.- La recerca de feina per Internet? Que coneixeu?

Apuntar a la pissarra i reconduir el tema cap a la identitat digital.

Nosaltres cerquem feina, però que passa quan les empresses estudien els candidats?

2,- Que es la identitat digital?

Identitat Digital podríem dir que és el conjunt de trets que caracteritzen a un individu o col·lectiu en un mitjà de transmissió digital. La identitat digital no existeix a priori, hem de crear-la i vincular-la unívocament a l’individu o al col·lectiu i això el farem mitjançant les eines web 2.0 que tenim a l’abast.

Una participació en algun blog, microblog o fòrum, una conversa per xat, alguna publicació electrònica on se citi el nom de la persona, on es comentin la professió o els gustos personals, la relació de recerques en un cercador d’Internet… van conformant el que a poc a poc es converteix en la identitat digital a la Xarxa.

3.- Cerquem el nostre nom i cognoms a google i Facebook

4.- Recursos online previs a la recerca:

Consulta el teu currículum online al SOC

Fes un currículum Online

http://www.modelocurriculum.net/

http://feinaactiva.gencat.cat/

Targetes de visita personals

Models de carta de presentació

5.- Recursos online per la recerca de feina

Borses de treball online (generals, sectors, administració…)

Xarxes Social professionals

http://www.linkedin.es

http://www.parobook.es

6.- Recull de recursos online

Recull de la ODC

Recullt Punt Òmnia Sant Roc

7.- Valoració del taller